Всички продукти  Вайс Профил се отличават с високо качество и са съобразени както със съвременните изисквания на градската среда, така и с опазването на природата и човешкото здраве. Алуминиевите и PVC системи за дограма, която излизат от нашето производство, отговарят на всички европейски стандарти за качество. За това гарантират сертификатите ISO 9001, ISO 14001 и ISO 18001, представляващи международно признат стандарт за качество и екосъобразност.